Apokalypsa
Apokalypsa
Dopis do Smyrny - Sedm (3 z 8 )
/

Poslední knihou Bible je Zjevení. Většinou ho máme spojené s bájnými obrazy, šelmami, bitvami a drahokamy. Na začátku této knihy je ale zaznamenaných sedm dopisů církvím v sedmi vlivných městech tehdejší doby, na které se podrobněji podíváme v této sérii. Druhý dopis je adresovaný církvi ve městě Smyrna.