Partnerství

Network je partnerství několika církví a skupin v našem regionu, které jdou stejným směrem. Naše vize by se dala shrnout do věty “Chceme být zdravými církvemi, které zakládají další církve”. Network není jen formální síť, ale budejeme mezi sebou opravdu silná přátelství. Můžeš se o tom přesvědčit na každoročním setkání Networku, kterému říkáme Výročí.

Jsme součástí evangelikální denominace Církve bratrské v České republice. Tato denominace sdružuje více než 160 sborů a skupin po celé České republice a úzce spolupracuje s Církví bratrskou na Slovensku. CB vznikla roku 1882 sloučením Svobodné evangelické církve české (založena 1868) a Svobodné reformované církve (založena 1880).

Vážíme si toho, že můžeme být součástí velké mezinárodní rodiny v rámci networku Crossway Chapel z USA, který podporuje Maják již od jeho založení. Konkrétním plodem našeho partnerství je například spolupráce týmu vedoucích sborů anebo třeba English campy pro teenagery, na které každý rok zasílá svůj tým sbor MVCC z Fort Collins.

Spolupracujeme

Turecko

Máme radost z dlouholetého přátelství se sborem Antalyi v Turecku, které díky misionáři Hans-Petru Tiefenbachovi sahá až do 90. Let minulého století. Aktivně podporujeme práci místního evangelikálního sboru.

Nepál

Každý rok se zapojujeme do finanční sbírky pro projekt dětského domova v Nepálu. Projekt vedou manželé Kryštofovi, kteří jsou členy sboru Metro Olomouc.

M4

M4 je založena na ABC zakládání sborů: Assessment (Identifikace a hodnocení zakladatelů), Basic Training (Školení) a Coaching (Koučink). Školení M4 nabízí nejen obsah, ale i jedinečné prostředí pro zakladatele a jejich týmy, které je provedou procesem zakládání v prvních 2-3 letech.

Více informací