Kdo jsme

Maják jsou na prvním místě lidé. Lidé, kteří věří na základě Bible, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen. Díky Kristu jsme obdrželi dar Ducha svatého, odpuštění a věčný život. Proto chápeme církev jako něco více než jen nedělní setkání.

Maják by se dal popsat slovem rodina. To nejdůležitější pro nás jsou vztahy, které máme. Základem Majáku jsou menší skupiny, které se spolu potkávají. Pokud chceš opravdu pochopit, kdo jsme, zkus se zapojit do některé ze skupin. Naše skupiny a komunity jsou otevřené pro všechny bez ohledu na jejich vyznání či víru.

Jako Maják jsme součástí denominace Církve bratrské.

Identity

Pokusili jsme se definovat to, o co nám na Majáku jde a jak chceme žít, pomocí šesti obrazů.