Investice do vztahu se vyplatí.

Pokud máte o některý z níže nabízených kurzů zájem kontaktujte nás:

Manželské večery

 • 7 setkání nad tématy: společný čas, řešení konfliktů, síla odpuštění, rodiče
  partnera, dobrý sex, umění komunikace, pět jazyků lásky
 • V úplném soukromí u stolků pouze pro dva spolu prodiskutujete téma večera nad
  dotazníky z příruček.

Kurzy o výchově dětí do 10 let

 • 5 setkání nad tématy: budování pevných základů, naplnění potřeb našich dětí,
  nastavení hranic, jak vytvářet zdravé vztahy, náš dlouhodobý cíl
 • Hlavní částí kurzu je ale příležitost diskuse s ostatními rodiči nad zadaným
  tématem.

Kurzy o výchově dospívajících od 11 do 18 let

 • 5 setkání nad tématy: sledování dlouhodobého cíle, naplňování potřeb
  teenagerů, nastavení hranic, podpora zdravého emocionálního vývoje, jak pomoci
  teenagerům k dobrým rozhodnutím
 • Hlavní částí kurzu je ale příležitost diskuse s ostatními rodiči nad zadaným
  tématem.

Chození a zasnoubení

 • Rande v úplném soukromí u stolku pouze pro dva.
 • Zhlédnete video a jen spolu prodiskutujete dané téma.
 • 5 setkání nad tématy: účinná komunikace, závazek aneb změna těžiště, přijímání rozdílů, aby se láska neztratila, životní cíle.
 • Na tento kurz nám kromě párů, které již plánují svatbu, chodí i páry které jsou „jen“ zamilované a o svatbě ještě moc neuvažují. Proto jsme pozměnili původní název kurzu. Máme od nich výbornou zpětnou vazbu o tom, jak jim kurz pomohl si ujasnit priority.
 • Pro ty, co se již rozhodli a plánují svatbu je kurz přípravou na manželství. Tito si v rámci kurzu vyplní i dotazník, který jim ukáže silné a slabé stránky jejich vztahu.

Další informace