Život misijní skupiny

Zivot misijni skupiny_obalka barevna-1

Anotace

Život křesťana má probíhat v rámci společenství, které je výstavní skříní pro svět. Na základě Římanům 12 vám toto studium pomůže pochopit, jak my mělo vypadat křesťanské společenství a jak by mělo být zakotveno v evangeliu. V rámci tohoto modulu budete nuceni přemýšlet nad svou vlastní rolí ve svém sboru, misijní skupině, společenství. Tento díl vám také pomůže prakticky uchopit koncept misijních skupin. Najdete zde názorný popis, jak založit svou misijní skupinu, která je hluboce zakořeněná v evangeliu a misii


Obsah

  1. Misijní kontext
  2. Misijní skupina
  3. Misijní zapojení
  4. Misijní záměr
  5. Misijní rytmy
  6. Misijní pohostinnost
  7. Misijní správcovství času
  8. Misijní správcovství peněz
  9. Misijní milost

Cena: 100 Kč/ks

Ukázka  Objednat