Jak používat Porterbrook?

Porterbrook kurzy můžete studovat nejlépe ve skupinách o velikosti 3 – 4 osob, setkávejte se týdně nebo měsíčně, diskutejte jednotivé kapitoly, vytvořte misijní skupinu, jejímž cílem bude pomoci vašim přátelům poznat Krista.

Projděte s vašim  týmem  tímto tréninkem. Vyberte si ty díly, které nejvíce potřebujete. Najděte si své tempo a rytmus setkávání se, diskutujte spolu, přemýšlejte jak jednotlivé prvky evangelia žít,  jak vytvořit prostředí – církev, která je zde současně jak pro křesťany,  tak pro nekřesťany.

KTERÝMI DÍLY ZAČÍT?

Velmi doporučujeme začít těmito díly, které jsou na začátek o poznání snadnější:  Evangelium a vztahy, Proměna evangeliem, Život misijní skupiny, Životní styl misijní církve, Evangelizace, Apologetika, Porozumění příběhu Bible.

PRAKTICKÉ RADY:

Na začátku si prosím vždy celý díl přečtěte na „jeden nádech“, poté studujte s vaší skupinou jednotlivé kapitoly. Počáteční rychlé přečtení vám dá představu o celkovém záměru daného dílu a velmi vám usnadní orientaci, diskusi a aplikaci. Jednotlivé díly jsou na úrovni VŠ studia, proto vyžadují i adekvátní přístup.