O nás

Jako vedoucí  Sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják  jsem se  rozhodli  přeložit Porterbrook learning do češtiny. Tyto studijní materiály považujeme za vynikající nástroj pro vzdělávání vedoucích  (starších a kazatelů).  Jsme sborem, který zakládá nové církve,  k tomu potřebujeme prakticky i biblicky připravené vedoucí. Porterbrook learning – tyto jednotlivé knihy /kurzy –  jsou nám v tom poslání velkou pomocí.

JAK  VYPADAJÍ  KURZY PORTERBROOK  V  PRAXI?

Porterbrook je napsán vedoucími církví z různých zemí světa, kteří mají  desítky let zkušeností ve vzdělávání křesťanů. Jejich cílem je, aby evangelium bylo středem našeho života, motivací pro naše jednání a základem našeho rozhodování.

Porterbrook kurzy pokrývají čtyři základní oblasti, které pokládáme v dnešní době za velmi důležité:

Charakter: protože evangelium má moc nás měnit a proměnit naše povahy

Bible:  protože to, co věříme o Bohu, Kristu a Duchu svatém utváří naše životy

Církev:  protože jsme  zachráněni a včleněni do společenství Božího lidu – církve

Svět:  protože jsme povoláni činit učedníky doma, ve své ulici, čtvrti, vesnici, městě a po celém světě