Evangelium a společenství

Evangelium a spolecenstvi_obalka barevna-1

Anotace

Tento modul učí, jak žít klíčové prvky evangelia ve společenství a jak vytvářet společenství evangelia tam, kde jsme. Život křesťana má probíhat v rámci společenství, které žije podle evangelia tak, aby to viděl okolní svět. Hlavním textem je Římanům 12, na základě kterého se dozvíte, jak by mělo vypadat společenství křesťanů, a jak je zakořeněno v evangeliu. Skrze tento kurz vám bude předložena výzva přemýšlet nad svou vlastní rolí v církvi a zapojit se do budování společenství, které stojí na eeliu.


Obsah

  1. Evangelium a společenství
  2. Odlišné společenství
  3. Rozmanité společenství
  4. Oddané společenství
  5. Horlivé společenství
  6. Trpělivé společenství
  7. Štědré společenství
  8. Mírumilovné společenství
  9. Misijní společenství

Cena: 100 Kč/ks

Ukázka  Objednat