Zdravá církev nevznikne jen tak

Anotace

Musíme se přepnout do „misijního nastavení“. Začíná se říkat, že místo „teologie misie“ potřebujeme „misijní teologii“. Na misii nelze nadále nahlížet jako na jednu z větví teologie. Veškerá teologie musí být ve svém zaměření misijní. Jsme v misijní situaci a všechno, co děláme, musí být misijní. Proč vydáváme tuto knihu? Autoři pocházejí z Evropy, proto je nám kontext knihy velmi blízký a srozumitelný. Timmis a Chester radikálním způsobem doplňují zažitou tradici evangelikální církve, z níž se v naší praxi a myšlení postupně začal vytrácet podstatný prvek evangelia, kterým je misie. Kniha je praktická a přitom odborně napsaná. Nejde o naivní „plácnutí do vody“, ale o nastolení zásadní diskuse reagující na dnešní situaci v Evropě, posun kultury a nemohoucnost zaběhlých modelů vyrovnat se s touto změnou.


Obsah

Připravujeme

Ukázka  Objednat