Proměna evangeliem

Promena evangeliem_obalka barevna-1

Anotace

Smyslem života křesťana je růst do podoby Krista (Římanům 8,29). Toto studium učí křesťany aplikovat evangelium do běžného života a propojovat biblické pravdy s tvrdou realitou. Pojednává také o tom, jak aplikace těchto pravd působí proměnu v našich srdcích či jak nejlépe sloužit evangeliem svému okolí.


Obsah

  1. Dynamika proměny evangeliem
  2. Proměna evangeliem a pokání
  3. Proměna evangeliem a víra
  4. Hlava a srdce v křesťanské praxi
  5. Prostředky milosti: Bible, modlitba a společenství
  6. Svatost: její podstata
  7. Svatost: vztahy
  8. Svatost: rozhovory
  9. Svatost: vděčnost

Cena: 100 Kč/ks

Ukázka  Objednat