Porozumění příběhu Bible

Porozumeni pribehu Bible_obalka barevna-1

Anotace

Bůh promluvil ke svému lidu skrze příběh svého Syna Ježíše. Jako křesťané nalézáme svou identitu a smysl v příbězích, dopisech, básních, proroctvích, spisech atd., které jsou součástí celého příběhu Bible. Tento díl našeho studia je velice praktický. Budete potřebovat Bibli, abyste v ní při různých úkolech mohli listovat. Naučíte se pasáže chápat v rámci většího příběhu a konkrétního kontextu knihy, v níž se nacházejí. Díky tomu se také naučíte lépe aplikovat Bibli do dnešní doby.


Obsah

  1. Co Bible říká
  2. Proč to Bible říká
  3. Co to tedy pro nás znamená?
  4. Co je účelem?
  5. Příběh o zaslíbení
  6. Zaslíbení lidu
  7. Zaslíbení místa
  8. Zaslíbení království
  9. Zaslíbení požehnání pro národy

Cena: 100 Kč/ks

Ukázka   Objednat